ước vọng thuần túy


 

không, P à, yêu thương một người không bao giờ là lỗi lầm, hay sai trái, nếu không nói đó là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

nhưng kì vọng về một tình yêu được đáp lại thì không phải lúc nào cũng ngọt ngào, đúng không?

dù thế nào, P đừng trách mình đã đặt tình yêu không đúng chỗ.

chẳng có tình yêu nào là không đúng chỗ cả. chỉ có lòng người hạn hẹp ích kỉ và nỗi sợ hãi rúm ró xua đuổi nó đi thôi.

ngày xưa P nói, cá thể nào không phù hợp với xã hội sẽ bị loại trừ.

nhưng nếu không có cá thể cũng chẳng bao giờ có xã hội cả. chúng ta là người tạo nên xã hội, đừng để điều ngược lại hủy hại những ước vọng thuần túy của cá nhân.

 

 


 

from LC

One thought on “ước vọng thuần túy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s