Short story©Tôi không viết cho người thích tìm kiếm những câu chuyện.
Tôi viết cho những ai muốn ý thức nhiều hơn về cuộc sống này.Vinh Thong NguyenAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s