[Enter title here]
 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

8 thoughts on “[Enter title here]

  1. lạ lắm nha, zb thấy còn bạn còn bè thì vui vẻ lắm, cái gì cũng bỏ qua cho nhau được :P
    khi đã không thích rồi thì cái gì cũng bắt bẻ được.
    Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng :D

    • Gì mà rú lên thế nàng, chuyện nhỏ mờ, so với những thứ đã xảy ra trong đời tao thì mấy cái này có xá gì, đơn giản là bị 1 người mắng thôi mờ, hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s