quotation


“anh nhìn cuộc đời khác tui lắm, bởi nên điều đó khiến ta thấy rất thú”

“tui nhìn cuộc đời bằng màu xanh lá”

“anh nhìn cuộc đời bằng màu cafe”

“nửa vàng chói, nửa nâu sòng”

_  pennymashi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s