the morning dreamSáng mưa, nằm cuộn người trên sàn kéo cao chăn có một cái thú của nó. Ánh sáng trắng xam xám rọi vào cửa sổ, hắt xuống sàn những vệt thẳng tưng.

Ý thức hình như đã tách ra khỏi bản thể. Anh thấy mình nằm đó, bên dưới cửa sổ, nhắm mắt yên lành như cún con. Ngày hiền quá.

Sáng mưa nhưng không thấy lòng buồn mà sạch sẽ, trong trẻo. Giống như được dọn rửa sau đêm dài.

Thèm một cốc ca cao nóng để sẵn lòng đến với đời hôm nay. Để biết mình đã hưởng thật trọn vẹn chút yên lành thảng hoặc đến một sớm tháng Năm. Như ai gõ cửa nhà ngày đẹp trời và ấn vào tay ta bó tường vi mới cắt thơm lành.

Tường vi trắng bợt bạt nhưng thanh và dịu dàng lắm.

Bên dưới chiếc mũ trilby cói nâu nhạt, người đưa tường vi mỉm một nụ cười lúc quay đi nhưng nắng trời trong quá đã nuốt mất gương mặt. Chỉ nhớ đôi bàn tay rất mềm lúc ấn bó tường vi vào tay anh. Đôi bàn tay có một vết sẹo.

Chợt nhớ Wake me up, Norah Jones hát thoải mái, cảm giác như rong chơi trên một đồng cỏ lớn. Sau mưa cỏ ướt mềm và thơm. Tiếng bossa đệm đều trên nền beat như kéo dài mãi giấc mơ không có điểm cùng tận. Một giấc mơ dài rộng, thơm cỏ.

Sớm mưa yên tĩnh.
Wake me up when it’s over,
Wake me up when it’s done,
When he’s gone away and taken everything,
Wake me up.

Wake me up when the skies are clearing,
When the water is still,
’cause I will not watch the ships sail away so,
Please say you will.

If it were any other day,
This wouldn’t get the best of me.

But today I’m not so strong,
So lay me down with a sad song,
And when it stops then you know I’ve been,
Gone too long.

But don’t shake me awake,
Don’t bend me or I will break,
Come find me somewhere between my dreams,
With the sun on my face.

I will still feel it later on,
But for now I’d rather be asleep.
Vinh Thong Nguyen


4 thoughts on “the morning dream

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s