khô hanhEm sống từng ngày trong giấc mơ em

Một giấc mơ quá rộng mà em thì nhỏ bé

Anh sống từng ngày trong cõi riêng anh

Tình yêu vây quanh

Mà anh thì vẫn cô độc

  

Giấc ngủ không về cùng anh

Đêm cái gì cũng chậm chỉ có khói thuốc bay nhanh

Tuổi xanh nhưng bầu trời không xanh

Nước mắt không rơi vì những điều lành

Mỗi giọt mặn đắng

Khóe mắt khô hanh hay cuộc đời anh khô hanh


Giấc mơ của em mang màu tuổi trẻ

Nhưng giấc mơ của em không đủ để bao bọc cả cuộc đời em

Chúng ta nhìn thấy nhau đâu đó qua kẻ hở của ngày

Mong manh, mong manh

Rồi em lui vào giấc mơ em

Anh trở về thế giới anh


Mỗi người một con đường khổ hạnh

ft


Vinh Thong Nguyen 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s