viết vội #1 04Oct2012


Em bảo em muốn mua một cái áo họa tiết thổ dân.

Tôi bảo với em dạng họa tiết đó thường chỉ có trên áo len, ở Saigon thì làm sao em mặc chúng được.

Em nói em chỉ mặc buổi tối với cả cũng sắp đến mùa đông rồi mà.

Mùa đông ở cái thành phố này thì chỉ có mưa lướt thướt tới nản lòng, quần áo đẹp làm chi nữa hở em.

 

 

 

ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s