Họ có một đức tin


img_2871

Ảnh chụp từ chuyến bay đầu tiên trong đời, với Vy

“Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh.”

Tuổi trẻ trong chiến tranh của một thế hệ đã qua là một tuổi trẻ đẹp nao lòng, đẹp tuyệt đối. Nó đẹp không phải vì các thứ như chiến đấu cho chế độ abc xyz nào cả. Nó đẹp vì họ sống có lý tưởng và tin tuyệt đối vào lý tưởng chưa bàn đến lý tưởng đó đúng sai ra sao.

Cũng như trong hoà bình, có những thời khắc tôi đã thấy tủi hờn khi mình sinh ra là một kẻ vô thần, không được trao cho đức tin làm điểm tựa. Những lúc yếu mềm nhất tôi không biết tin vào điều gì để sống tiếp.

Vậy nên nếu bạn được sinh ra với một tôn giáo, một đức tin thì đó đã là may mắn. Ít ra trên những tầng mây kia bạn có một thượng đế, còn tôi chỉ có chính mình và những món nợ cuộc đời quá lớn nên vẫn còn chưa ra đi.

Vinh T Ng
viết một năm trước – 08.11.2015

3 thoughts on “Họ có một đức tin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s